Wole Oko. Nowa seria to czasopismo tworzone przez studentów i doktorantów. Związane jest z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstało w 2016 roku aby umożliwić publikację prac naukowych młodym badaczom. Profilem pisma i jego nazwą wiążemy się z istniejącym przy naszym Instytucie w latach 2011-2012 Półrocznikiem Historii Sztuki ”Wolę Oko”.

Współczesna nauka wymaga nierzadko, w naszym przekonaniu, kwestionowania zastygłych granic dyscyplin wiedzy. Wierzymy, że otwarcie się na głos przedstawicieli różnych nauk pozwoli nam pogłębić rozumienie sztuki.

Jesteśmy zainteresowani wkraczaniem na peryferia wszelakich dyscyplin, chcemy poruszać kwestie uznawane za uniwersalne, globalne – jak wizualność czy estetyka – a zarazem dotknąć problemów oraz zjawisk o charakterze lokalnym. Naszą przynależność do poznańskiego środowiska pragniemy podkreślić i rozwijać przez umieszczanie krótkich wywiadów z miejscowymi historykami sztuki oraz przedstawianie Czytelnikom sylwetek artystów związanych z Poznaniem.

Postulujemy interdyscyplinarny dialog w spojrzeniu na sztukę. W konfrontacji z wielością zjawisk historyczno-artystycznych interesuje nas przede wszystkim różnorodność spojrzeń i wielogłos komentarzy, a także odwaga w myśleniu. Pragniemy patrzeć na sztukę z różnych perspektyw. Chcemy podążać za jej rozumieniem proponowanym przez Autorów artykułów, by wraz z nimi i naszymi Czytelnikami odkrywać zjawiska dotąd nieznane i redefiniować zagadnienia mające swe miejsce w tradycji historii sztuki.

Mówiąc “przekraczanie granic”, mamy na myśli również przełamywanie barier językowych – zarówno abstrakty anglojęzyczne, jak i możliwość publikacji w językach kongresowych przybliża nas do realizacji tego postulatu.

Redakcja